Dajemy nasze słowo
Tłumaczenia pisemne uwierzytelniane i sprawdzane przez rodzimych użytkowników języka posiadających wykształcenie wyższe
+49 541-507 993 830
Właściwy ton dzięki precyzji
Zaprzysiężeni tłumacze ustni na potrzeby urzędów i globalnej gospodarki
+49 541-507 993 830
Bez mostów nie ma dróg
Praktyczne szkolenia językowe dla firm działających na arenie międzynarodowej
+49 541-507 993 830
Previous slide
Next slide

Tel: +49 541-507 993 830

Nawiążemy dla Państwa dialog – dzięki skrojonym na miarę usługom językowym w niemalże wszelkich specjalnościach i w każdym możliwym języku na świecie

Jako profesjonalni pośrednicy językowi tłumacze ustni, pisemni i trenerzy językowi ABZ Sprachendienst zapewniają firmom, urzędom i osobom prywatnym wsparcie w międzynarodowej komunikacji. W porównaniu z innymi usługodawcami nasi posiadający wykształcenie wyższe pracownicy wyróżniają się następującymi umiejętnościami:

 • pewne opanowanie języka niemieckiego i języka, na który wykonywane jest tłumaczenie, na poziomie języka ojczystego
 • świadomość specyfiki języka, jego dialektów, jak również odpowiedniego obszaru kulturowego
 • wyczucie potencjalnych nieporozumień i maksymalna precyzja

Tłumaczenia ustne − My rozumiemy

Nasi tłumacze ustni pracują w ramach tłumaczeń symultanicznych i konsekutywnych, posługują się biegle szeptanką i nawet w przypadku skomplikowanych kwestii w trakcie wykładów i negocjacji potrafią wyrażać się trafnie i zwięźle. Mogą Państwo polegać na skutecznym i jasnym sposobie wysławiania się, który w krótkim czasie umożliwia dokładne zrozumienie wypowiedzi mówcy wraz z wszelkimi niuansami ich znaczenia.

Obszary robocze

 • Tłumaczenia ustne symultaniczne, konsekutywne, szeptanka w trakcie bilateralnych i multilateralnych negocjacji, obrad, wykładów, zwiedzania lub uroczystości
 • Tłumaczenia konferencyjne
 • Tłumaczenia sądowe jako zaprzysiężeni lub publicznie ustanowieni tłumacze ustni w sądzie, u notariuszy, adwokatów i w organach śledczych
 • Tłumaczenie telefoniczne i wideo

Tłumaczenia pisemne – To, co znajduje się między wierszami

Jako zaprzysiężeni tłumacze specjalistyczni nasi współpracownicy zapewniają swój wkład w sprawną korespondencję i wymianę wiedzy na całym świecie. Posiadają oni specjalistyczne wykształcenie w zawodzie, z reguły posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, i specjalizują się w najróżniejszych obszarach. Wszyscy pracują od wielu lat w zawodzie tłumacza i znają wszelkiego rodzaju osobliwości swojego języka, jak również znają się na sztuce wiernego oryginałowi przekładu tekstów w formie pisemnej.

Obszary robocze

 • Tłumaczenia specjalistyczne sprawozdań z badań naukowych, sprawozdań rocznych, ekspertyz, kart danych, instrukcji obsługi, broszur reklamowych, tekstów ustaw, umów, przemówień, pomocy naukowych itd.
 • Uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów sporządzane przez naszych upoważnionych sądownie tłumaczy pisemnych: świadectwa, akty urodzenia, akty małżeństwa lub akty zgonu oraz wiele innych oficjalnych dokumentów

Szkolenia językowe − Z nami będzie Państwu łatwiej rozmawiać

Sprawimy, iż będą Państwo gotowi do użycia języka w praktyce aż po poziom biegłości językowej. Niezależnie od tego, czy chcieliby Państwo odświeżyć swój angielski biznesowy, czy też przygotować swoich pracowników do spotkania biznesowego z partnerami z Francji lub też przyswoić sobie słownictwo specjalistyczne w języku obcym: Uczymy zgodnie z potrzebami w różnych językach i z różnych powodów, przekazując do Państwa rąk potężne narzędzie na potrzeby międzynarodowej komunikacji.

Obszary robocze

 • Seminaria w firmach bezpośrednio na miejscu lub w naszych salach szkoleniowych jako zajęcia w blokach lub w trybie ciągłym dla osób indywidualnych lub grup
 • Intensywne kursy na różnych poziomach zaawansowania i specjalistyczne dziedziny na potrzeby przygotowań ważnych kongresów, targów lub pobytów zagranicznych