Dajemy nasze słowo
Tłumaczenia pisemne uwierzytelniane i sprawdzane przez rodzimych użytkowników języka posiadających wykształcenie wyższe
+49 541-507 993 830
Właściwy ton dzięki precyzji
Zaprzysiężeni tłumacze ustni na potrzeby urzędów i globalnej gospodarki
+49 541-507 993 830
Bez mostów nie ma dróg
Praktyczne szkolenia językowe dla firm działających na arenie międzynarodowej
+49 541-507 993 830
Previous slide
Next slide

Tel: +49 541-507 993 830

Nawiążemy dla Państwa dialog – dzięki skrojonym na miarę usługom językowym w niemalże wszelkich specjalnościach i w każdym możliwym języku na świecie

Tłumaczenia pisemne – To, co znajduje się między wierszami

Jako zaprzysiężeni tłumacze specjalistyczni nasi współpracownicy zapewniają swój wkład w sprawną korespondencję i wymianę wiedzy na całym świecie. Posiadają oni specjalistyczne wykształcenie w zawodzie, z reguły posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, i specjalizują się w najróżniejszych obszarach. Wszyscy pracują od wielu lat w zawodzie tłumacza i znają wszelkiego rodzaju osobliwości swojego języka, jak również znają się na sztuce wiernego oryginałowi przekładu tekstów w formie pisemnej.

Obszary robocze

  • Tłumaczenia specjalistyczne sprawozdań z badań naukowych, sprawozdań rocznych, ekspertyz, kart danych, instrukcji obsługi, broszur reklamowych, tekstów ustaw, umów, przemówień, pomocy naukowych itd.
  • Uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów sporządzane przez naszych upoważnionych sądownie tłumaczy pisemnych: świadectwa, akty urodzenia, akty małżeństwa lub akty zgonu oraz wiele innych oficjalnych dokumentów