Szavunkat adjuk Önnek
Diplomás anyanyelvi lektorok által ellenőrzött és hitelesített fordítások
+49 541-507 993 830
Pontosan a megfelelő hangvételben
Hites tolmácsok hatóságok és globális nagyvállalatok számára
+49 541-507 993 830
Híd nélkül nincs út
Gyakorlati szemléletű nyelvtanfolyamok nemzetközi szinten működő vállalatok részére
+49 541-507 993 830
Previous slide
Next slide

Tel: +49 541-507 993 830

Magasan képzett tolmácsaink, fordítóink és nyelvtanáraink révén az Ön megbízható partnere vagyunk a soknyelvű kommunikáció terén.

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Felelős személy neve és elérhetősége

ABZ Sprachendienst GbR
Albert-Einstein-Straße 10
D-48431 Rheine

Képviseletére jogosult: Dipl.-Jur. Beate Bauer

Tel.: +49 5971-8018 195
Fax: +49 5973-900 705
E-mail: info(at)abz-sprachendienst.de


Adatvédelmi megbízott elérhetősége:
Kérjük, adatvédelmi tárgyú kérdéseivel forduljon közvetlenül a felelős személyhez!


2. A személyes adatok feldolgozásának köre és célja
2.1 A webhely felkeresése
Webhelyünk felkeresésekor a látogató által használt böngésző automatikusan adatokat küld webhelyünk szerverének, amelyeket az korlátozott időre eltárol egy naplófájlban (logfájl). A következő adatok a látogató további adatbevitele nélkül is tárolódnak, majd később automatikusan törlődnek:

 • a látogató végberendezésének IP-címe,
 • a látogató általi hozzáférés dátuma és időpontja,
 • a látogató által megnyitott oldal neve és URL-e,
 • az a webhely, amelyről a látogató eljutott a mi webhelyünkre (ún. referrer URL),
 • a látogató végberendezésének böngészője és operációs rendszere, valamint a látogató internet-szolgáltatójának neve.

Ezen személyes adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk 1. fejezet 1. bekezdés f) pontja szerint jogszerű. A felelősnek jogos érdeke fűződik a következő célokból történő adatfeldolgozáshoz:

 • a webhellyel való gyors kapcsolatteremtés,
 • a webhely felhasználóbarát böngészésének lehetővé tétele,
 • a rendszerek biztonságosságának és stabilitásának felmérése és biztosítása, valamint
 • a webhely adminisztrációjának megkönnyítése és javítása.

Ez az adatfeldolgozás kifejezetten nem azt a célt szolgálja, hogy ismereteket szerezzünk webhelyünk látogatójának személyéről.

2.2 Kapcsolatfelvételi űrlap
Látogatóink egy, a webhelyen található online kapcsolatfelvételi űrlap segítségével küldhetnek nekünk üzeneteket. Ahhoz, hogy ezekre választ is kapjanak, legalább egy érvényes e-mail-címet meg kell adniuk. A megkeresést beküldő személy az összes többi adatot önkéntes alapon adja meg. Az üzenetnek a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztüli beküldése révén a látogató hozzájárul a továbbított személyes adatok feldolgozásához. Az adatfeldolgozás kizárólagos célja a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül beküldött megkeresések feldolgozása és megválaszolása. Ennek alapjául a GDPR 6. cikk 1. fejezet 1. bekezdés a) pontja szerint megadott hozzájárulás szolgál. A kapcsolatfelvételi űrlap használata céljából begyűjtött személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek, mihelyt a megkeresés lezárul, és az adatok megőrzésére a továbbiakban nincs okunk.

3. Adatok továbbítása
Személyes adatokat akkor továbbítunk harmadik felek részére, ha

 • ehhez az érintett személy a GDPR 6. cikk 1. fejezet 1. bekezdés a) pontja szerint kifejezett hozzájárulását adta,
 • a továbbítás a GDPR 6. cikk 1. fejezet 1. bekezdés f) pontja szerint jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges, és nincs ok annak feltételezésére, hogy az érintett személynek ennél erősebb védendő érdeke fűződik adatainak tovább nem adásához,
 • az adattovábbítás a GDPR 6. cikk 1. fejezet 1. bekezdés c) pontjának megfelelően törvény szabta kötelesség, és/vagy
 • az adattovábbítás a GDPR 6. cikk 1. fejezet 1. bekezdés b) pontja szerint az érintett személlyel fennálló szerződéses viszony kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.


Egyéb esetekben személyes adatokat harmadik feleknek nem továbbítunk.

4. Cookie-k
Webhelyünkön ún. cookie-kat („sütik”) használunk. Ezek olyan adatcsomagok, amelyeket a webhely szervere cserél a látogató böngészőjével. Ezek a webhely felkeresésekor az aktuálisan használt készüléken (számítógép, laptop, táblagép, okostelefon stb.) tárolódnak. Ezzel a cookie-k nem képesek kárt tenni a használt készülékben. Vírusokat vagy egyéb kártékony szoftvereket sem tartalmaznak. A cookie-k olyan információkat rögzítenek, amelyek mindig a konkrétan használt végberendezéssel összefüggésben generálódnak. Ezek révén semmiképpen nem tudunk közvetlenül ismereteket szerezni webhelyünk látogatóinak kilétéről.
A cookie-kat a végberendezés a böngésző alapértelmezett beállításának megfelelően általában elfogadja. A böngésző azonban úgy is beállítható, hogy a használt készülék vagy ne fogadja el a cookie-kat, vagy minden alkalommal, amikor új cookie érkezik, figyelmeztető üzenetet jelenítsen meg. Mindenesetre felhívjuk a figyelmet arra, hogy a cookie-k letiltása meggátolhatja a webhely összes funkciójának lehető legjobb használatát.
A cookie-k alkalmazásával webes felületünk használatát kívánjuk kényelmesebbé tenni. Így például a munkamenet-cookie-k alapján követhető, hogy a látogató felkereste-e már a webhely egyes oldalait. A webhely elhagyása után a munkamenet-cookie-k automatikusan törlődnek.
Ideiglenes cookie-kat a felhasználói élmény javítása érdekében használunk. Ezek átmenetileg tárolódnak a látogató készülékén. Ha a látogató ismét megnyitja a webhelyet, az automatikusan felismeri, hogy a látogató korábban már járt az oldalon, valamint hogy akkor milyen adatokat és beállításokat adott meg, így ezeket nem kell újra megadnia.
Ezenkívül a cookie-k használatát az is indokolja, hogy segítségükkel elemezhetjük a webhelyünkön történt látogatásokat statisztikai célból és webes felületünk javításának érdekében. Ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy újabb látogatás esetén a rendszer automatikusan felismerje, hogy a látogató már felkereste a webhelyet. Ebben az esetben a cookie-k automatikus törlésére meghatározott idő után kerül sor.
A cookie-k révén történő adatfeldolgozás pl. jogos érdekeink védelme szempontjából a GDPR 6. cikk 1. fejezet 1. bekezdés f) pontja szerint jogszerű.


5. Az érintett személy, vagyis az Ön jogai
Amennyiben az Ön személyes adatai webhelyünk felkeresése kapcsán feldolgozásra kerülnek, a GDPR értelmében Önt mint „érintett személyt” a következő jogok illetik meg:

5.1 Tájékoztatás
Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy feldolgoztunk-e Önről szóló személyes adatokat. A tájékoztatáshoz való jog nem áll fenn abban az esetben, ha a kért információ kiadása titoktartási kötelezettségbe ütközne, vagy ha az információkat egyéb okokból, főleg egy harmadik fél erősebb jogos érdeke miatt kell titokban tartanunk. Ettől eltérően fennállhat a tájékoztatási kötelezettség abban az esetben, ha – elsősorban az Önt fenyegető károkra való tekintettel – az Ön érdekei súlyosabban esnek latba a titoktartáshoz fűződő érdeknél. Kizárt továbbá a tájékoztatáshoz való jog, ha a tárolt adatok törlése csak azért nem történt még meg, mert a törvények vagy jogszabályok szerinti megőrzési idő még nem telt le, vagy ha az adatok kizárólag adatbiztonsági vagy adatvédelmi ellenőrzési célokat szolgálnak, amennyiben a tájékoztatás kiadása aránytalanul magas költséggel járna, és az adatok más célra való feldolgozását a megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések lehetetlenné teszik. Amennyiben az Ön esetében a tájékoztatáshoz való jog nem kizárt, és mi feldolgoztuk az Ön személyes adatait, Ön a következőkről kérhet tőlünk információkat:

 • az adatfeldolgozás célja,
 • az Ön feldolgozott személyes adatainak kategóriái,
 • címzettek vagy címzettkategóriák, amelyekkel az Ön személyes adatai megosztásra kerültek, különösen harmadik országokbeli címzettek esetén,
 • ha lehetséges, az Önről szóló személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha erre nincs mód, a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai,
 • van-e Önnek joga az Önről szóló személyes adatok helyesbítését, törlését vagy feldolgozásuk korlátozását kérni, illetve a feldolgozás ellen óvást emelni,
 • van-e Önnek joga panaszt emelni az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál,
 • amennyiben a személyes adatok nem Öntől mint érintett személytől kerültek begyűjtésre, az adatok eredetéről rendelkezésre álló információk,
 • esettől függően: van-e automatizált döntéshozatal, beleértve a profilírozást és az alkalmazott logikáról szóló releváns információkat, továbbá az automatizált döntéshozatal hatóköre és elérni kívánt következményei,
 • esettől függően: amennyiben az adatok harmadik országbeli címzettekhez kerültek továbbításra, és az EU Bizottságának határozata a védelmi szint megfelelő voltáról a GDPR 45. cikk 3. fejezet értelmében nem áll rendelkezésre, tájékoztatás arról, hogy milyen, a GDPR 46. cikk 2. fejezet szerinti lépésekre került sor a személyes adatok védelme érdekében.


5.2 Helyesbítés és kiegészítés

Amennyiben Ön megállapítja, hogy helytelen személyes adatokkal rendelkezünk Önről, Ön jogosult a helytelen adatok azonnali helyesbítését követelni tőlünk. Amennyiben az Önt érintő személyes adatok hiányosak, Ön követelheti azok kiegészítését.

5.3 Törlés

Ön jogosult adatait töröltetni („feledésbe merülés joga”), amennyiben azok feldolgozása nem szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz vagy az információhoz való jog gyakorlásához, vagy törvényes kötelezettség vagy közérdekű feladat teljesítéséhez, valamint fennáll a következő okok egyike:

 • A személyes adatok többé nem szükségesek azon célokra, amelyek érdekében feldolgozásra kerültek.
 • Az adatok feldolgozásának jogalapját kizárólag az Ön hozzájárulása jelentette, amelyet Ön most visszavont.
 • Ön óvást emelt általunk nyilvánosságra hozott személyes adatainak feldolgozása ellen.
 • Ön óvást emelt általunk nyilvánosságra nem hozott személyes adatainak feldolgozása ellen, és nincsenek ennél erősebb jogos indokok azok feldolgozására.
 • Az Ön személyes adatai nem jogszerűen kerültek feldolgozásra.
 • A személyes adatok törlése egy bennünket terhelő törvényes kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az adatok törlése nem igényelhető, ha jogszerű, nem automatizált adatfeldolgozás esetén a törlés a tárolás különleges módja miatt nem vagy csak aránytalanul magas költséggel lehetséges, és Önnek csak csekély érdeke fűződik adatainak törléséhez. Ilyen esetben a törlés helyett a feldolgozás korlátozása alkalmazandó.


5.4 Az adatfeldolgozás korlátozása

Ön abban az esetben követelheti tőlünk adatai feldolgozásának korlátozását, ha a következő okok egyike áll fenn:

 • Ön vitatja személyes adatainak helyességét. A korlátozás ez esetben arra az időtartamra kérhető, amely alatt mi ellenőrizhetjük az Ön adatainak helyességét.
 • Az adatfeldolgozás nem jogszerű, Ön pedig személyes adatainak törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri.
 • Az Ön személyes adatai többé nem kellenek a feldolgozás céljainak megvalósításához, Önnek azonban szüksége van rájuk jogi igényeinek érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez.
 • Ön a GDPR 21. cikk 1. fejezet értelmében óvást nyújtott be. A feldolgozás korlátozása arra az időre kérhető, ameddig nem kerül egyértelműen megállapításra, hogy a mi jogszerű indokaink erősebbek-e az Ön indokainál..

Az adatfeldolgozás korlátozása azt jelenti, hogy az Ön személyes adatai csak az Ön hozzájárulásával vagy az Ön jogi igényeinek érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, vagy egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez, vagy fontos közérdekű okokból dolgozhatóak fel. A korlátozás feloldásáról kötelesek vagyunk Önt előre tájékoztatni.

5.5 Adatok továbbíthatósága
Ön jogosult adatainak továbbítására, amennyiben azok feldolgozása az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk 1. fejezet 1. bekezdés a) pont vagy 9. cikk 2. fejezet a) pont) vagy Ön mint szerződő fél által kötött szerződésen alapul, továbbá a feldolgozás automatizált eljárások révén történik. Az adatok továbbíthatóságához való jog ebben az esetben a következő jogokat tartalmazza, amennyiben ezek nem befolyásolják más személyek jogait és szabadságjogait: Ön követelheti tőlünk, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat strukturált, általánosan elterjedt és gépi úton olvasható formátumban adjuk át Önnek. Ön jogosult ezen adatokat más felelős személy részére továbbítani, anélkül hogy mi Önt ebben akadályoznánk. Amennyiben műszakilag megvalósítható, Ön követelheti tőlünk, hogy személyes adatait közvetlenül továbbítsuk egy másik felelős személy részére.

5.6 Óvás
Amennyiben az adatfeldolgozás alapja a GDPR 6. cikk 1. fejezet 1. bekezdés e) pontja (közérdekű feladat teljesítése vagy állami hatalom gyakorlása) vagy a GDPR 6. cikk 1. fejezet 1. bekezdés f) pontja (a felelős személy vagy egy harmadik fél jogos érdeke), Ön jogosult az Önt érintő személyes adatok feldolgozása ellen bármikor óvást emelni az Ön speciális helyzetéből eredő okokból. Ez a GDPR 6. cikk 1. fejezet 1. bekezdés e) vagy f) pontján alapuló profilírozásra is érvényes. Miután Ön élt óvási jogával, mi többé nem dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, kivéve ha kényszerítő erejű, védelemre méltó okokat tudunk felhozni az adatfeldolgozás mellett, amelyek nagyobb súllyal esnek latba az Ön érdekeinél, jogainál és szabadságjogainál, vagy ha az adatfeldolgozás jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

Ön bármikor óvást emelhet az Önt érintő személyes adatok közvetlen reklám céljára való felhasználása ellen. Ez a közvetlen reklámtevékenységhez kapcsolódó profilírozásra is érvényes. Miután Ön élt óvási jogával, mi nem használjuk többé az Önt érintő személyes adatokat közvetlen reklámtevékenység céljára.
Az óvás benyújtása történhet telefonon, e-mailben, esetleg telefaxon vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozat elején szereplő postacímünkre küldött informális levélben.

5.7 Hozzájárulás visszavonása
Önnek joga van a már megadott hozzájárulást a jövőre vonatkozólag bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása történhet telefonon, e-mailben, esetleg telefaxon vagy postacímünkre küldött informális levélben. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás alapján a visszavonás beérkezéséig elvégzett adatfeldolgozás jogszerűségét nem érinti. A visszavonás beérkezése után az adatfeldolgozás, amely kizárólag az Ön hozzájárulásán alapult, megszűnik.

5.8 Panasztétel
Ha Ön úgy véli, hogy az Önt érintő személyes adatok feldolgozása jogellenes, módjában áll panaszt emelni az Ön tartózkodási helyén, munkahelyén vagy az állítólagos törvénysértés helyszínén illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.


6. Az adatvédelmi nyilatkozat állapota és frissítése
A jelen adatvédelmi nyilatkozat a 2018. május 25-ei állapotot tükrözi. Fenntartjuk magunknak a jogot az adatvédelmi nyilatkozat adott időközönként való frissítésére az adatvédelem javítása és/vagy a módosult hatósági vagy igazságszolgáltatási gyakorlattal való összeegyeztetés céljából.